• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
     • Informace k začátku školního roku 2023/ 2024

      Nový školní rok zahájíme v řádném termínu, tedy v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin. Ve školní tělocvičně se ve stejnou dobu uskuteční tradiční Vítání prvňáčků za doprovodu jejich patronů z 9. tříd. Sraz deváťáků je v 7.30 h v tělocvičně.

      Vzhledem k tomu, že první dva týdny školního roku nebude ještě v provozu rekonstruovaná školní kuchyně, zopakujeme červnový scénář, tj. nebude odpolední vyučování, aby se děti mohly naobědvat doma. Pro žáky navštěvující školní družinu je opět zajištěno stravování v Tupě. Objednávat a platit obědy v hotovosti (50 Kč/oběd) budou rodiče předem, tentokrát u vedoucí ŠD paní Madarové, a to od úterý 29. 8. do pátku 1. 9. 2023 dopoledne ( 8 - 11 h), telefon 734 200 928.

     • Nabídka zájmových kroužků školy pro školní rok 2023/2024

      Nabídka zájmových kroužků školy pro školní rok 2023/2024
      1. Informatické myšlení a robotika – 2.+ 3.tř. – Šichtová, Lustová
      2. Zpíváme si pro radost – 6. – 9.tř., Šichtová, Hýbková
      3. Deskové hry – Lustová
      4. Přírodovědný kroužek - 1. st. – Sobotková
      5. Přírodovědný kroužek - 2.st. – Sobotková
      6. Čtenářský klub – 2.st. – Radim Pecha
      7. Korálkování - 2. – 5.tř. – Zikešová
      8. Výtvarný kroužek – 1.tř. – Zikešová
      9. Kroužek angličtiny – 5. – 9.roč. – Iryna Lukashuk
      10. Kroužek angličtiny – 1.st. – Lenka Míchalová
      11. Keramika – Fibichová
      12. Karetní a deskové hry – 2.st. – Pavel Pech
      13. Příprava na přijímací zkoušky M, Čj – 5. + 9.roč.
      14. Aerobik – 1.st. – Jana Míchalová
      15. Aerobik – 2.st. – Jana Míchalová
      16. Míčové hry – 1.st. – Toufarová, Hradilová
      17. Sportovní hry – 2.st. – Pavel Pech
      18. Florbal – Zvonek
      19. Lezení, in-line bruslení, cyklistický – 2.st. – Michálek
      Otevření kroužků s

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pátek 22. 9. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje