• EduPage a GDPR

   Pokud se chcete dozvědět o opatřeních a závazcích, které EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnily požadavky GDPR, přečtěte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
    

   Zásady ochrany osobních údajů

   Pro EduPage je soukromí velmi důležité. Pokud se chcete dozvědět jak EduPage udržuje vaše data v bezpečí, pokračujte prosím na následující adresu: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

    

   Prohlášení o přístupnosti webové stránky

    

   Webová stránka ...edupage.org je tvořena se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu a použitelnosti podle známých metod.
   Prezentační layout a obsah je vytvořen v strukturovaném jazyce HTML. Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS). Webové stránky Základní školy ... splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ao změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   Všechny obrázky a fotografie nesoucí nějaký obsah jsou označeny pomocí atributů "alt" a / nebo "title". Ilustrační obrázky jsou označeny prázdným atributem "alt".
   Všechny barvy textu a pozadí jsou navrženy tak, aby byly v dostatečném kontrastu a měli dostatečný rozdíl jasu. Texty by tedy měly být dobře čitelné i pro uživatele s poruchami zraku a pozornosti a jinými dysfunkcemi stěžujícími vnímání textového obsahu. Webová stránka je plně použitelná i při nastavení pracovního prostředí "Vysoký kontrast" (Highcontrast).
   Pokud najdete na těchto stránkách cokoliv, co by podle Vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím. Nedostatky se pokusíme co nejdříve odstranit.

    

    

   Právní informace

   Všeobecné právní podmínky
   Přístupem na webovou stránku ...edupage.org a prohlížením jejího obsahu dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neotvírejte prosím naši webovou stránku!

   Všeobecné informace
   Správce stránky vyvinul maximální úsilí v zájmu zajištění toho, aby všechny informace, zveřejňované na webové stránce a podstránkách webové adresy ...edupage.org, byly správné a platné v okamžiku jejich uvedení na těchto stránkách. Přesto správce ani výslovně ani implicitně neručí za informace, poskytované prostřednictvím této webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoliv bez předchozího oznámení provést úpravy a opravy. Správce nezodpovídá za žádné nepřesnosti nebo nedostatky na této webové stránce.
   Jakékoliv rozhodnutí, založené na informacích uvedených na webové stránce ...edupage.org spadá do výlučné odpovědnosti uživatele.
   Správce nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k webové stránce nebo jejím informacím, resp. z jejich nepřístupnosti nebo jejich použití.
   Správce nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových serverů třetích stran, na které existují odkazy z tohoto webového serveru.
   Správce nezodpovídá za ty případné škody, ztráty a náklady, které vzniknou následkem používání webové stránky, její případné nefunkčnosti, nesprávného fungování, provozní poruchy, nepovolené změny údajů kýmkoliv, ani za škody pocházející ze zpoždění přenosu informací, působení počítačového viru, poruchy linky nebo systému nebo z jiných podobných příčin.

   Autorská práva
   Webová stránka ...edupage.org, zde uvedený jakýkoliv obrazový, zvukový či textový obsah, resp. jejich umístění, jsou chráněny ve smyslu zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejich jakékoliv použití je možné výlučně pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem správce.
   Při přebírání a šíření údajů z webové stránky ...edupage.org a jejích podstránek musí být uveden jako zdroj informací ...edupage.org a příslušný elektronický soubor nesmí být v této souvislosti obsahově ani jinak pozměňován.
   Dovolujeme si Vás upozornit, že používání v rozporu s uvedenými podmínkami, resp. používání odlišné od těchto podmínek může mít za následek občanskoprávní, trestní a autorskoprávní postihy. Správce bude vystupovat proti každému porušení práv, o kterém získá informace.

   Ochrana osobních údajů
   Při vyplňování formulářů mohou být požadovány některé informace, které mohou být potřebné k vyřízení požadavků uživatelů stránky. Správce kromě těchto vědomě poskytnutých údajů nezpracovává ani nezískává žádné další informace o uživateli.

    

   Postupy pro prosazování práva

   V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

   Ministerstvo vnitra
   odbor eGovernmentu
   náměstí Hrdinů 1634/3
   140 21 Praha 4

   Prohlášení provozovatele internetových stránek

   Tyto internetové stránky a mobilní aplikaci provozuje ZŠ a MŠ Kardašova Řečice. 

   Správcem veškerého obsahu je ZŠ a MŠ Kardašova Řečice, se sídlem Školní 4, 37821 Kardašova Řečice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek a mobilních aplikací, které jsou prostřednictvím těchto služeb poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu.

    

   Provozovatel redakčního systému, Edupage., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

   Kontakt na technického provozovatele

   asc Applied Software Consultants, s.r.o.

   Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava,

   Slovakia, EU tel. (+421) 2 - 442 52580 tel. (+421) 2 - 444 50535

    

  • Napište nám

   Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
   komunikuji se serverem, čekejte prosím