• Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492

      

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice.

     Seznam uchazečů

      

     Uchazeč

     Výsledek řízení

     2301

     přijat/a

     2302

     přijat/a

     2303

     přijat/a

     2304

     přijat/a

     2305

     přijat/a

     2306

     přijat/a

     2307

     přijat/a

     2308

     přijat/a

     2309

     --------------------------------------

     2310

     --------------------------------------

     2311

     přijat/a

     2312

     přijat/a

     2313

     přijat/a

     2314

     přijat/a

     2315

     přijat/a

     2316

     přijat/a

     2317

     přijat/a

     2318

     přijat/a

     2319

     přijat/a

     2320

     přijat/a

     2321

     přijat/a

     2322

     přijat/a

     2323

     přijat/a

     2324

     přijat/a

     2325

     přijat/a

      

     Datum zveřejnění 26.5.2023

                                                              

                                                    Ing. Jana Hýbková

                                     ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                  Kardašova Řečice

                                                                                                    

     Informace pro rodiče přijatých dětí

      

      

     Rodiče přijatých dětí si od 14.8.2023 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1600 Kč /1300 Kč stravné, 300 Kč školné/.

     Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 14.8.2023 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

     První schůzka pro rodiče se bude konat 6.9. 2023 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů a Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte/.

                                                                                                                                                                                             

     Adresa: Mateřská škola Stonožka            Telefon:        733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                                733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                                 734 200 926 -školní jídelna

                                                                                              384 383 034 -pevná linka