• Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492

      

     Oznámení o zvýšení školného pro školní rok 2024/2025

      Oficiální oznámení čtěte, prosím, po rozkliknutí odkazu níže

                      IMG_20240519_0001.pdf                       

      

      

     VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

     • Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

       

      Seznam uchazečů

       

      Uchazeč

      Výsledek řízení

      2401

      přijat/a

      2402

      přijat/a

      2403

      přijat/a

      2404

      přijat/a

      2405

      přijat/a

      2406

      přijat/a

      2407

      přijat/a

      2408

      přijat/a

      2409

      přijat/a

      2410

      přijat/a

      2411

      přijat/a

      2412

      přijat/a

      2413

      přijat/a

      2414

      přijat/a

      2415

      přijat/a

      2416

      přijat/a

      2417

      přijat/a

      2418

      přijat/a

      2419

      přijat/a

      2420

      přijat/a

      2421

      přijat/a

      2422

      přijat/a

       

      Datum zveřejnění 24.5.2024

                                                               

                                                     Ing. Jana Hýbková

                                      ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                   Kardašova Řečice

     •  

       

      Informace pro rodiče přijatých dětí

       

      Rodiče přijatých dětí si od 19.8.2024 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1700 Kč  (1300 Kč stravné+ 400 Kč školné).

      Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 19.8.2024 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

      První schůzka pro rodiče se bude konat 5.9. 2024 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ (vyplnění Evidenčních listů a Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte).

     •                                                                                                                                                                   

     Vážení rodiče,

     o letních prázdninách bude naše mateřská škola uzavřena

     ve dnech 15.7. až 9.8.2024.

                                                                                                          

      

     Provoz naší mateřské školy: 6:00-16:00 hod.

                                                                                                                                                                                             

     Adresa: Mateřská škola Stonožka            Telefon:           733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                                   733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                                    734 200 926 -školní jídelna

                                                                                                384 383 034 -pevná linka