• Hlavní stránka
 • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zřizovatelem školy je Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice. Do sítě škol a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. ledna 2003, do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána dne 1. ledna 2005. Škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje: základní školu - kapacita 310 žáků, mateřskou školu - kapacita 105 dětí, školní družinu - kapacita 110 žáků, dvě školní jídelny (jídelnu základní školy a jídelnu mateřské školy) s celkovou kapacitou 430 jídel.
 • Novinky
     • Pedagogicko-psychologická poradna

     • Informace pro rodiče žáků, kteří jsou sledovaní školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogická centra).Zákonní zástupci budou sledovat platnost vystaveného Doporučení a sami budou iniciovat/podávat žádost o kontrolní vyšetření.Pokud budou mít rodiče zájem o první vyšetření ve výše uvedených institucích, budou si žádost podávat také sami.Případné dotazy zodpoví výchovný poradce PaedDr. Milena Zikešová

     • Omezení provozu škol a školských zařízení a žádost o ošetřovné

     • V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

       

      V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

       

      Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

      S pozdravem

      Ing. Hana Šímová, v. r.vedoucí odboru

       

      Žádost o ošetřovné nově

      Vážení rodiče, s ohledem na uzavření MŠ si Vás dovoluji informovat, že škola již žádosti o OČR nepotvrzuje, vše se na základě elektronicky generované žádosti odehrává již pouze mezi žadatelem a zaměstnavatelem (popř. dále ČSSZ).

      Veškeré návody najdete zde:

      https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
      https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular
       

      S pozdravem J.Hýbková

       

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Podívejte se nebo vytiskněte Váš aktuální rozvrh. Rozvrh byl naposledy zveřejněn: 8. 10. 2020
    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

     • Je možné, že některé části stránky uvidíte pouze po přihlášení. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a zadejte Váš email. Pokud jste heslo ze školy ještě nedostali, vyčkejte prosím, dokud škola systém nezprovozní.