• Výlet do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

     • Žáci 4. A se vypravili dne 12. března do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, aby si připomněli některé známé a některé zapomenuté dětské hry, které patří k jaru. Při komentované prohlídce velikonoční expozice se dozvěděli spoustu zajímavostí o svátcích jara a na závěr si vlastnoručně vyrobili hliněné kuličky.

     • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     • Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Kardašově Řečici

       

      vyhlašuje

       

      ZÁPIS

      DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

       

       

      Zápis se uskuteční 2. května 2O24

      v Mateřské škole v Kardašově Řečici,

      v době: 10.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

                      

      Pro dítě, které dosáhne do 31.8.2024 pěti let,

        je předškolní vzdělávání povinné!

       

      K zápisu si prosím přineste:

      - Kopii rodného listu dítěte

      - Občanský průkaz zákonného zástupce

      - Kartičku ZP dítěte

       

      Tiskopisy k vyplnění a další informace na

      www.zskrecice.cz

       

       

      Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy:

      www.zskrecice.cz

     • Zápis dětí do 1. třídy

     • O Z N Á M E N Í

       

      Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice oznamuje,

      že  zápis dětí do 1. třídy ZŠ

       

       pro školní rok 2024/ 2025 se uskuteční v pátek 5. 4. 2024, 13 – 16 hodin

       

       v budově základní školy v Kardašově Řečici.

      Osobní přítomnost dětí není nutná.

       

      Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit předem či v den zápisu, neboť tiskopisy budou zaslány (EduPage, e-mail) či zveřejněny na webu školy do konce března, a to včetně podrobného postupu. Zákonní zástupci příslušné dokumenty vyplní, vytisknou, podepíší a doručí do školy (osobně, poštou, do poštovní schránky na dveřích školy). Doložit je potřeba rodný list dítěte (osobně k nahlédnutí, jinak kopie - prostá, scan, foto) – týká se pouze těch, kteří jdou k zápisu do ZŠ poprvé (nikoliv tedy dětí po odkladu, kde již kopii RL máme).

      V případě dotazů školu kontaktujte na e-mailu: reditelka@zskrecice.cz

      nebo na telefonu 734 200 924.

      Pokud zákonní zástupci nemají možnost tisku dokumentů, popř. budou žádat o odklad a potřebovat konzultaci, dostaví se osobně v den zápisu, případně si domluví jiný termín. Nejpozději však do 30.4.

      Budou-li rodiče pro dítě žádat odklad školní docházky, doloží k žádosti doporučení lékaře a doporučení pedagogicko – psychologické poradny či jiného odborného školského zařízení.

      Kritéria pro přijetí :     1. Děti ze spádového obvodu.

      2. Děti z jiného spádového obvodu, které navštěvovaly naše spádové MŠ a jejichž zákonní zástupci bezproblémově a účinně spolupracovali při výchovně vzdělávacím procesu a včas hradili poplatky za stravné.

      3. Děti z jiného spádového obvodu do naplnění kapacity (60 dětí).

       

                                                                                         Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy

      V Kardašově Řečici 5. 3. 2024

      Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy: www.zskrecice.cz

     • Výběrové řízení na pozici Vedoucí školní jídelny

     • Vedení školy vypisuje výběrové řízení na pozici:

      Vedoucí školní jídelny pro MŠ a ZŠ

      Požadujeme:

      Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (nejlépe hotelová škola, ekonomická škola). Praxe na obdobné pozici vítána, stejně tak svědomitost, pečlivost a důslednost.

      Náplň práce:

      Vedení školní jídelny, práce na PC ve stravovacím programu, registrace strávníků a provádění vyúčtování, zajišťování objednávek a nákupu potravin, měsíční závěrky, sestavování jídelních lístků, zodpovědnost za dodržování hygienických a výživových norem, zodpovědnost za sklad potravin, skladové karty, vedení malých pracovních kolektivů.

      Další důležité informace:

      • Hlavní pracovní poměr, práce střídavě na dvou pracovištích v MŠ a ZŠ
      • Jednosměnný provoz, pracovní doba od 5.30 do 14 hodin
      • Platové podmínky: 8. platová třída, plat 22 330,- až 29 520,-Kč dle délky započitatelné praxe
      • Výhody: příspěvek z FKSP na penzijní či životní pojištění, měsíční odměny z doplňkové činnosti
      • Termín nástupu 1. 7. 2024, pracovní smlouva prozatím na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou

      Přihlášky:

      Strukturovaný životopis uchazeče s kontakty doručit do 27. 3. 2024 na adresu:

      Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice nebo

      e-mailem na podatelna@zskrecice.cz.

      Uchazeči splňující podmínky budou poté telefonicky pozváni na osobní pohovor.

       

      V Kardašově Řečici 6. 3. 2024

    • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE

    • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE pro obory hra na kytaru hra na zobcovou flétnu hra na housle hra na klarinet hra na klavír a hra na dechové žesťové nástroje pondělí 31.května 2021 15:00 hod. ZŠ Kardašova Řečice - hudebna Prosíme rodiče o vyplnění on-line přihlášky na webu ZUŠ - https://www.zus-jhradec.cz/prihlaska nejpozději do 21.5.2021 Jestliže se v uvedeném termínu z vážného důvodu nemůžete dostavit, domluvte si s námi individuální termín prostřednictvím telefonu /384 361 909, 774361910/, e-mailu info@zus-jhradec.cz, nebo osobně. Podmínkou otevření uvedených oborů je dostatečný počet přijatých uchazečů.