• Školská rada

    • Školská rada

     Školská rada je orgán, který se zřizuje při základníchstředních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Hlavním úkolem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168.

     Školská rada se třetinově skládá ze členů jmenovaných zřizovatelem (Radou města), třetinově ze členů volených z řad zaměstnanců školy a třetinově z členů volených z řad zákonných zástupců. Počet členů Školské rady stanovuje zřizovatel. V případě Školské rady Základní a mateřské školy Kardašova Řečice je to 15 členů.

      

     Englický Tomáš, Mgr.

     předseda

     E-mail: tomasenglicky@seznam.cz

      

     Martínková Stanislava

     člen

     E-mail: stana.martinkova@seznam.cz

      

     Michalová Jana, Ing.

     člen

     E-mail: jani.michalova@seznam.cz

      

     Nadlický Petr

     člen

     E-mail: P.nadlicky@gmail.com

      

     Svobodová Jana, Ing.

     člen

     E-mail: info@ucetnictvisvobodova.cz

      

     Jandová Jana, Ing.

     člen

     E-mail: jana.jandova@zskrecice.cz

     Madarová Jana

     člen

     E-mail: jana.madrova@zskrecice.cz

      

     Michálek Zbyněk, Mgr.

     člen

     E-mail: zbynek.michalek@zskrecice.cz

      

     Sobotková Jana, Mgr.

     člen

     E-mail: sobi.jana@seznam.cz

      

     Tláskalová Jitka, Mgr.

     člen

     E-mail: jitka.tlaskalova@zskrecice.cz

      

     Kolářová Jitka

     člen

      

     Slaninová Veronika

     člen

     E-mail: v.slaninova@centrum.cz

      

     Stellnerová Iveta

     člen

      

     Vaněk Martin

     člen

     E-mail: martinvanek75@seznam.cz

      

     Velíková Vlasta, Mgr.

     člen

     E-mail: vlasta.velikova@seznam.cz

      

     Vyjadreni_SR.pdf

     Zapis_ze_Skolske_rady_2_2023.pdf