• Co se právě děje

    • Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice, IČO 70984492


                                                                                                                                                                                                                   

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

      

     Seznam uchazečů

      

     Uchazeč

     Výsledek řízení

     2201

     přijat/a

     2202

     přijat/a

     2203

     přijat/a

     2204

     přijat/a

     2205

     přijat/a

     2206

     přijat/a

     2207

     přijat/a

     2208

     --------------------------------------

     2209

     přijat/a

     2210

     přijat/a

     2211

     přijat/a

     2212

     přijat/a

     2213

     přijat/a

     2214

     ------------------------------------

     2215

     -------------------------------------

     2216

     přijat/a

     2217

     přijat/a

      

     Datum zveřejnění 25.5.2022

                                                              

                                                                            Ing. Jana Hýbková

                                                   ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                        Kardašova Řečice

                                                                                                                                                                                                               

     Informace pro rodiče přijatých dětí

      

      

     Rodiče přijatých dětí si od 15.8.2022 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1400 Kč

     /1100 Kč stravné, 300 Kč školné/.

      

     Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 15.8.2022 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

      

     První schůzka pro rodiče se bude konat 7.9. 2022 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů a Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte/.

      

      

                                                                                                                                                                                                              

     Vážení rodiče,

      

     mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

     od 18.7.2022 do 12.8.2022

                                                                                                                                                                                       

      

     Adresa: Mateřská škola Stonožka            Telefon:        733 737 879 -vedoucí učitelka

                   Lomnického 607                                                733 737 876 -třída Ovečky

                   Kardašova Řečice 378 21                                 734 200 926 -školní jídelna

                                                                                              384 383 034 -pevná linka