• Naše kuchařky

    Stanislava Kubíčková, Alena Bouzková.

   •  Alergeny:

    01 obiloviny obsahující lepek

    02 korýši 09 celer

    03 vejce 10 hořčice

    04 ryby

    05 jádra podzemnice olejné (arašídy)

    06 sójové boby (sója)

    07 mléko

    08 suché skořápkové plody

    09 celer

    10 hořčice

    11 sezamová semena (sezam)

    12 oxid siřičitý a siřičitany

    13 vlčí bob (lupina)

    14 měkkýši

   •         

    CENY STRAVNÉHO MŠ KARDAŠOVA ŘEČICE OD 1.9.2021


    Děti do 6 let                                      Děti, které během školního roku dovrší 7 let


                    9,- Kč                                 9,- Kč


    OB              20,- Kč               OB               23,- Kč


    SV                 8,- Kč               SV                  8,- Kč


    CELKEM     37,- Kč              CELKEM      40,- Kč


    ZEMĚSTNANCI  32,- Kč


    ZAMĚSTNANCI S PŘÍSPĚVKEM FKSP  2,- Kč


    JISTINY 900,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné


    vybíráme začátkem školního roku, poté strávníci platí to, co skutečně projedli, za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.


    Za červen strávníci již neplatí, částka vzata z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července.


        Ing. Jana Hýbková                                            Hana Havlová   

        ředitelka ZŠ a MŠ                                             vedoucí školní jídelny                  


    Základní škola a Mateřská škola


    Školní 4


    378 21 Kardašova Řečice


    PROVOZNÍ  ŘÁD ŠKOLNÍ  JÍDELNY MŠ


    LOMNICKÉHO 607


    KARDAŠOVĚ ŘEČICI 


    Ředitelka ZŠ a MŠ  Ing. Jana Hýbková


    Vedoucí učitelka      Bc.Jana Jandová


    Vedoucí ŠJ               Hana Havlová


    Vedoucí kuchařka    Stanislava Kubíčková


    Kuchařka                  Alana Bouzková

     


    Provozní doba ŠJ     6.15 hod. -  14.45 hod.


    pitný režim               od   7.00 hod.         


    ranní svačina            od   8-9.00 hod.


    oběd                         od 11.30 hod.


    odpolední svačina    od 14.30 hod. 


    Tel. 734 200 926 


    Nápoje se podávají ve třídách během celého dne.


    Po konzumaci jednotlivých jídel ihned likvidace zbytků stravy z hygienických důvodů!


    Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny Hanou Havlovou osobně nebo na tel. 734 200 926


    Přihlášky ke stravování vyplní a podepíší rodiče zároveň s přihláškou do MŠ.


    Při jakékoli změně ohledně stravování vyplní rodiče změnový zápisní lístek.


    Jídelníčky jsou vyvěšeny na šatnách dětí.


    Změna jídel je vyhrazena!


     Kvalita stravy je kontrolovaná výživovými normami pro školní stravování dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.


    Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování. 


    Cena stravného


    přesnídávka                                                             9-   

    oběd děti do 6 let                                                  20,-   


    oběd děti , které dovrší ve školním roce 7 let       23,-   


    svačina                                                                    8,-   


    z toho nápoje                                                           3,-   


    oběd dospělí                                                          32,-   


    ( Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, strávník má nárok na jedno hlavní jídlo, pokud  vykoná práci pro organizaci min. po 3 hod. v daném kalendářním dni).


     


    Stravné a školné je možné hradit z účtu u jakékoli banky formou souhlasu s inkasem


    na č. účtu  ZŠ a MŠ,  č. účtu 35-604258379/0800  var. symbol 3.


    Srážka z účtu se provádí  první pracovní den v měsíci


    nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové  vždy 1 .pracovní den v měsíci.


    Odhlášené obědy jsou odečteny.


    Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ!


    Cena školného


    Neomezená docházka u dětí od 2 let                300,- Kč


    Udržovací poplatek                                            150,- Kč


    V období prázdnin se cena školného snižuje na polovinu.


    V posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem neplatí úplatu za předškolní vzdělávání. 


     


    1. září vybíráme jistinu 900,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné!


    Stravné platíte zpětně, co dítě skutečně projí, např. za září 1. října, atd.


    Za červen stravné a školné již neplatíte, částka, kterou dítě skutečně projí vzata z jistiny, případný přeplatek za stravné vracíme v červenci!


    O prázdninách vybíráme stravné a školné dopředu, tj. při nástupu dítěte do školního zařízení.                     


     


    Odhlásit a přihlásit oběd, přesnídávku a svačinu je možné den předem


    do 13.00 hod. ve třídě, v kuchyni nebo na tel. 734 200 926.


    Odpolední svačiny po obědě nevydáváme!


    Pomazánky na odpolední svačiny připravujeme těsně před výdejem.


    Vyhláška 107/2005 o školním stravování – jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování! 


    První den neplánované nepřítomnosti dítěte


     je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování


    Doba výdeje  je stanovena takto:


    Přesnídávka 8.00 hod., oběd od 11.15 hod.  do  11.30 hod. svačina 14.30 hod.


    Jídlonosiče musí být čistě vymyté. Do skleněných nádob se oběd nevydává!


    Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd  peníze nevracíme!


    Pokrmy jsou určeny k  přímé spotřebě! Zkonzumujte neprodleně!


    Školní jídelna nevaří pro cizí strávníky.


    Jídelna – stravování


    dozor ve třídách zajišťují paní učitelky 


    Provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu:  


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/202, stanovující všeobecné principy a požadavky potravinářské legislativy, zřizující EFSA a stanovující postupy týkající se bezpečnosti potravin


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin


    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.853/2004 stanovující specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu


    Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování


    Zákon  o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.


    Vyhláška 137/2004 Sb. , o hygienických požadavcích na stravovací služby, nov. 602/2006


    Školský zákon č. 561/2004


    Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování


    Zákon č. 166/1999 Sb., včetně prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších předpisů

     


    Nabývá platnosti 1.9.2021 


     Ing. Jana Hýbková                                    Hana Havlová               


     


     ředitelka ZŠ a MŠ                                     vedoucí školní jídelny                                                


     JÍDELNÍ LÍSTEK


   •                  


     


    21.10.2021 přesnídávka   chléb Vitoraz (obsahuje al.: 1)


                             pom. kedlubnová (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


               oběd       


                             pol.hovězí se strouháním (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             debrecínský guláš (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             houskový knedlík (obsahuje al.: 1 , 3 , 7), čaj, sirup, voda


     


               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1)     


                             pomazánka z krabích tyčinek (obsahuje al.: 4 , 7)


                             čaj, džus, voda


                 


    22.10.2021 přesnídávka   buchta s tvarohem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                                        


               oběd          pol. cibulová se sýrem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             grenadýrský pochod (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             zeleninová obloha, čaj, džus, voda


               


               svačina       chléb toustový (obsahuje al.: 1)


                             sýr lučina se šunkou (obsahuje al.: 1 , 9) 

             

                             čaj, džus, voda      

     

           

    25.10.2021 přesnídávka   chléb šumavský               


                             pomazánka z tuňáka (obsahuje al.: 4 , 7)


                             čaj, džus,


     


               oběd          pol. z rybího filé (obsahuje al.: 1 , 3 , 4 , 7 , 9)


                             špekové knedlíky (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             zelí (obsahuje al.: 1 , 10, 12), čaj, džus, voda


     


               svačina       čokokuličky (obsahuje al.: 1 , 6 , 7 , 8)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                


    26.10.2021 přesnídávka   pečivo rautové (obsahuje al.: 1 , 11)


                             pomazánka tvarohová s rajčaty (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. frankfurtská (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             čočkový nákyp (obsahuje al.: 1 , 3)


                             brambor (obsahuje al.: 7), zeleninový salát


                             čaj, džus, voda 


      


               svačina       chléb (obsahuje al.: 1)      


                             pomazánka ze strouhaného sýra (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    27.10.2021 přesnídávka   kaiserka                     


                             pomazánkové máslo šunka (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. česneková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             krůtí maso na rajčatech (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             těstoviny penne (obsahuje al.: 1 , 3), čaj, džus, voda


     


               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1)     


                             pudinkové mléko (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda 


     


    28.10.2021               STÁTNÍ  SVÁTEK 


     


              


    29.10.2021 přesnídávka   tvarohový závin (obsahuje al.: 1 , 3 , 6 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                                         


               oběd          polévka dýňová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             bramborák (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


               svačina       křehký chléb kukuřičný (obsahuje al.: 1)


                             sýr kiri (obsahuje al.: 7)   


                             čaj, džus, voda                             


     


     


    01.11.2021 přesnídávka   chléb s máslem (obsahuje al.: 1 , 7)


                             plátkový sýr uzený (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. maďarská rybí (obsahuje al.: 1 , 4)


                             kuřecí steak s fazolkami a kroupovým rizotem ( al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             zeleninová obloha, čaj, džus, voda


               


               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1), medové máslo (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    02.11.2021 přesnídávka   rohlík sojový (obsahuje al.: 1)


                             pomazánka špenátová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          polévka hrstková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             vepřová pečeně přírodní (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             šťouchané brambory (obsahuje al.: 7)


                             zeleninový salát, čaj, sirup, voda


     


               svačina       chléb šumavský               


                             pomazánka vaječná (obsahuje al.: 3 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    03.11.2021 přesnídávka   pečivo rustikální (obsahuje al.: 1 , 11)


                             pom. ruská rybí (obsahuje al.: 10, 3 , 4 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


               oběd       


                             pol. zelná s párkem (obsahuje al.: 1 , 10, 12, 3 , 7 , 9)


                             krupicový trhanec (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             kompot, čaj, džus, voda


                           


               svačina       bulka světlá (obsahuje al.: 1 , 11)


                             pomazánkové máslo pažitka (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    04.11.2021 přesnídávka   šlehaný tvaroh s ovocem (obsahuje al.: 7)


                             Corn Flakes (obsahuje al.: 9)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol.hovězí s rýží a hráškem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             svíčková na smetaně (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             hovězí maso, houskový knedlík (al. 1,3,7)


                             čaj, sirup, voda


                     


               svačina       houska (obsahuje al.: 1)      


                             pomazánka ze sojových bobů (obsahuje al.: 1 , 6 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    05.11.2021 přesnídávka   perník (obsahuje al.: 1 , 7) 


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                                        


               oběd          pol. květáková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             halušky s masem, zelí (obsahuje al.: 1 , 12, 7)


                             čaj, džus, voda


                  


               svačina       chléb toustový (obsahuje al.: 1)


                             pom. tvarohová s ředkvičkou (obsahuje al.: 7)


                                                 čaj, džus, voda 


     


    08.11.2021 přesnídávka   houska žitná (obsahuje al.: 1)


                             pomazánka ajvar (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. kmínová s osmaženou žemlí (obsahuje al.: 1 , 7 , 9)


                             kuřecí steak s brokolicí (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             těstoviny (obsahuje al.: 1 , 3), čaj, sirup, voda


     


               svačina       cereální polštářky (obsahuje al.: 1 , 6 , 7 , 8)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


                                                      


    09.11.2021 přesnídávka   chléb (obsahuje al.: 1)      


                             pomazánka šunková pěna (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, zeleninová obloha


     


               oběd          pol. drůbková s nudlemi (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             zapečený losos s bylinkami (obsahuje al.: 4 , 7)


                             brambor (obsahuje al.: 7), zeleninový salát


                             čaj, sirup, voda 


     


               svačina       kaiserka                     


                             pom. pohanková (obsahuje al.: 1 , 6 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    10.11.2021 přesnídávka   houska (obsahuje al.: 1)     


                             pomazánka z kuřecího masa (obsahuje al.: 7)


                             čaj, džus, voda, ovoce


     


               oběd          pol. bramborová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             lívance s marmeládou a tvarohem (obsahuje al.: 1 , 12, 3 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


               svačina       chléb žitný (obsahuje al.: 1)


                             pomazánka z tofu (obsahuje al.: 1 , 6 , 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    11.11.2021 přesnídávka   ovocná přesnídávka (obsahuje al.: 9)


                             dětské piškoty (obsahuje al.: 1 , 3 , 6 , 7)


                             čaj, džus, voda, ovoce


                 


               oběd          pol. zeleninová se zavářkou (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             hovězí guláš (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             houskový knedlík (obsahuje al.: 1 , 3 , 7), čaj, sirup, voda


     


               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1)     


                             pomazánka z lučiny (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    12.11.2021 přesnídávka   řezy s tvarohem a meruňkami (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                                         


               oběd          pol. pórková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             lasagne, zeleninová obloha (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, sirup, voda


     


               svačina       křehký chléb kukuřičný (obsahuje al.: 1)


                             sýr kiri (obsahuje al.: 7)   


                             čaj, džus, voda              


     

     

    15.11.2021 přesnídávka   rohlík selský (obsahuje al.: 1 , 11)

                             pomazánka zeleninová (obsahuje al.: 3 , 7 , 9)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

     

               oběd          pol. z rybího filé (obsahuje al.: 1 , 3 , 4 , 7 , 9)

                             krůtí steak s čínskou zeleninou (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             rýže dušená, čaj, džus, voda

                     

               svačina       večka tmavá (obsahuje al.: 1)

                             pomazánka hrášková (obsahuje al.: 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

    16.11.2021 přesnídávka   bulka světlá (obsahuje al.: 1 , 11)

                             pom. tvrdého sýra s jogurtem (obsahuje al.: 3 , 7)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

     

               oběd          pol. špenátová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             sekaná pečeně (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)

                             brambor (obsahuje al.: 7), zeleninový salát

                             čaj, sirup, voda

                                  

               svačina       kolečko světlé (obsahuje al.: 1)

                             pomazánka sýrová s nivou (obsahuje al.: 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

     

    17.11.2021               STÁTNÍ SVÁTEK     

     

     

     

    18.11.2021 přesnídávka   rýžová kaše s grankem      

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

                            

               oběd          pol. hovězí s játrovými knedlíčky (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             kuřecí steak zapečený se zelím (obsahuje al.: 1 , 10, 12, 3 , 7 , 9)

                             bramborový knedlík (obsahuje al.: 1 , 12, 7)

                             čaj, sirup, voda

     

               svačina       chléb žitný (obsahuje al.: 1)

                             pomazánka ze sardinek (obsahuje al.: 4 , 7)

                             čaj, džus, voda

                 

    19.11.2021 přesnídávka   litý koláč s ovocem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

                                                          

               oběd          pol. selská (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)

                             hrachové placičky se šunkou (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)

                             salát z kysaného zelí s jablky (obsahuje al.: 10, 12)

                             čaj, džus, voda

     

               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1)     

                             sýr Gervais s česnekem a bylinkami (obsahuje al.: 7)

                             čaj, džus, voda                                


    22.11.2021 přesnídávka   houska (obsahuje al.: 1)     


                             pomazánka kapiová (obsahuje al.: 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. česneková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             kuřecí nudličky po indicku (obsahuje al.: 2 , 7)


                             špecle (obsahuje al.: 1 , 3), čaj, sirup, voda


     


               svačina       rohlík (obsahuje al.: 1)     


                             pomazánka ze strouhaného sýra (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    23.11.2021 přesnídávka   chléb (obsahuje al.: 1)       


                             pom. vaječná se šunkou (obsahuje al.: 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol. cibulová se sýrem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             bulgurový pilaf se sumečkem (obsahuje al.: 1 , 3 , 4 , 7 , 9)


                             čaj, džus, voda


                  


               svačina       pečivo rautové (obsahuje al.: 1 , 11)


                             pomazánkové máslo pažitka (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    24.11.2021 přesnídávka   chléb (obsahuje al.: 1)      


                             pom. drožďová s vločkami (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol.hrachová se slaninou a kroupami (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             masová haše (obsahuje al.: 1 , 3)


                             brambor (obsahuje al.: 7), zeleninový salát, čaj, džus, voda


       


               svačina       bulka světlá (obsahuje al.: 1 , 11)


                             pomazánka mrkvová (obsahuje al.: 7)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    25.11.2021 přesnídávka   jogurt s ovocnou klevelou (obsahuje al.: 7)


                             cereálie (obsahuje al.: 1 , 6 , 7 , 8)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


     


               oběd          pol.z vaječné jíšky (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             okurková omáčka (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             vařené vejce (obsahuje al.: 3), houskový knedlík (al.1,3,7)


                             čaj, sirup, voda


     


               svačina       rohlík sojový (obsahuje al.: 1)


                             pomazánka sýrová s celerem (obsahuje al.: 3 , 7 , 9)


                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)


     


    26.11.2021 přesnídávka   makovec (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)


                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)


                                                          


               oběd          pol. rajčatová s vločkami (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             šumavské nudle, zeleninová obloha (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)


                             čaj, džus, voda


                   


               svačina       kaiserka                     


                             sýr lučina s pórkem          


                             čaj, džus, voda              


     

     

     

    29.11.2021 přesnídávka   chléb s máslem (obsahuje al.: 1 , 7)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

                                         

               oběd          pol. tuňáková (obsahuje al.: 1 , 3 , 4 , 7 , 9)

                             štěpánská pečeně z kuřecího masa (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             těstoviny (obsahuje al.: 1 , 3), čaj, džus, voda

     

               svačina       večka tmavá (obsahuje al.: 1)

                             pom. z cizrny (obsahuje al.: 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

    30.11.2021 přesnídávka   houska (obsahuje al.: 1)     

                             máslo, šunka (obsahuje al.: 7)

                             čaj, džus, voda, zeleninová obloha

     

               oběd          pol. zeleninová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             čočka s cuketou (obsahuje al.: 1)

                             vepřová pečeně, chléb (al.1), čaj, sirup, voda

     

               svačina       pečivo sypané (obsahuje al.: 1 , 11)

                             pom. tvarohová s rajčaty  (obsahuje al.: 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

    01.12.2021 přesnídávka   rohlík Vita (obsahuje al.: 1)

                             pomazánka z rybího filé (obsahuje al.: 4 , 7)

                             čaj, džus, voda, zeleninová obloha

     

               oběd          pol. gulášová (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             nudle s tvarohem a cukrem (obsahuje al.: 1 , 3 , 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

               svačina       chléb (obsahuje al.: 1)      

                             pom. pažitková s vejcem a sýrem (obsahuje al.: 3 , 7)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

     

    02.12.2021 přesnídávka   lipánek (obsahuje al.: 7)    

                             rohlík (obsahuje al.: 1)     

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

     

               oběd          pol. hovězí se sýrovým kapáním (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             mexický guláš sypaný sýrem (obsahuje al.: 7)

                             rýže dušená, čaj, sirup, voda

                     

               svačina       bulka celozrnná (obsahuje al.: 1 , 11)

                             pomazánka rozhuda s pažitkou (obsahuje al.: 7)

                             mléko, čaj, džus, voda (obsahuje al.: 7)

     

    03.12.2021 přesnídávka   kokosová buchta (obsahuje al.: 1 , 3)

                             čaj, džus, voda, mléko, ovoce (obsahuje al.: 7)

                                                     

               oběd          pol.vločková (obsahuje al.: 1 , 3 , 7 , 9)

                             vepřové v mrkvi (obsahuje al.: 1 , 7)

                             brambor (obsahuje al.: 7), čaj,, džus, voda 

      

               svačina       chléb Beta (obsahuje al.: 1) 

                             pomazánka z krabích tyčinek (obsahuje al.: 4 , 7)

                             čaj, džus, voda              

     

    Změna jídelníčku vyhrazena

    Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k přímé spotřebě bez skladování! 
     

    PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

     

    Jméno a příjmení dítěte, datum narození:

    Bydliště:

    Celodenní stravování:

    Polodenní stravování:

    Číslo účtu:

    Telefon:

    Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit stravné a školné a oznámím neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro školní jídelnu v souladu se zákonem č.110/2019 Sb.

     

     

    V                                                     dne                                   podpis matky, otce

     

     

    Upozornění

     

    Vážení rodiče,

    upozorňujeme na odhlašování jídla:

    ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT PŘESNÍDÁVKU, OBĚD A SVAČINU je možné den předem do 13.00 hod. na tel. 734 200 926 , ve třídě nebo u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové.

    Odpolední svačiny po obědě nevydáváme! Vyhláška 107/2005 o školním stravování – jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

    Pomazánky na odpolední svačiny připravujeme těsně před výdejem.

    První den neplánované nepřítomnosti dítěte  je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů

    dle vyhlášky 107/2005 Sb. Za neodhlášený a nevyzvednutý oběd peníze nevracíme!

    Doba výdeje je stanovena takto:

    Přesnídávka 8.00 hod., oběd 11.15 hod. - 11.30 hod., svačina 14.30 hod.

    Oběd se vydává pouze do čistě vymytých jídlonosičů, ne do skleněných nádob!

    Oběd je určen k přímé spotřebě bez skladování !

    Po výdeji obědů ve třídách je povinností  kuchařky okamžitá likvidace zbytků jídla.

    Školní jídelna neprovádí doplňkovou činnost -  nevaří pro cizí strávníky!

    Záležitosti ohledně  stravování řeší rodiče s vedoucí školní jídelny!

    Na šatnách v každé třídě je vyvěšen provozní řád kuchyně a jídelníček.

    Stravné a školné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. ú. 35-604258379/0800, var. symbol 3 nebo v hotovosti u vedoucí kuchařky p. Kubíčkové,

    vždy první pracovní den v měsíci !!!

    Neuhrazení úplaty může vést k vyloučení dítěte z MŠ!

    PLATBA HOTOVĚ poslední týden v srpnu vybíráme jistinu na stravné 900,- , na  školné 300,- Kč

    PLATBA ÚČTEM začátkem září strháváme jistinu z účtu

     

    Stravné i školné platíte zpětně, stravu, co dítě skutečně projí za září, platba 1. října atd.

    Za červen již strávníci neplatí, částka, kterou projí vzata z jistiny, případný rozdíl za stravné vracíme v červenci !

    Školné za červen vzato také z jistiny.

    Cena stravného:                                                  Cena školného:

    přesnídávka                9,- Kč                               neomezená docházka u dětí od 2 let 300,- Kč     

    oběd 3- 6 leté děti    20,- Kč                               udržovací poplatek                            150,- Kč   

    oběd 7 leté děti        23,- Kč                               o prázdninách se školné snižuje na polovinu   

    svačina                       8,-Kč                                     

    z toho nápoj               3,- Kč

                                                                                                 Hana Havlová

                                                                                             vedoucí školní jídelny