•  

     PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

      

     Září           Schůzka s rodiči 6. 9. v 18.00 hod. ve třídě „Ovečky“

                 Zvířátka  19.9. v 10.00 hod.

                 Dlouhé vycházky do podzimní přírody

      

     Říjen          Kubula- vystoupení s pejskem 12.10.od 9.00 hod.

                 Vyšetření zraku

                 Návštěva dopravního hřiště v DDMJH /předškoláci/           

                  13.10.,20.10., 31.10.,3.11.

      

     Listopad    „Kino do škol“ film „Cestování“ 8.11. od 9.00 hod.       

                                                           /po třídách/

                        Divadlo "Putování za Ježíškem"24.11. v 10.30 hod.

                        Fotografování 28.11. od 8.00 hod. ve třídě Sluníčko

                            

     Prosinec    Mikulášská nadílka 5.12.

                       Návštěva „Jesliček“ v Jindřichově Hradci /předškoláci/        

                       Vánoční dílna s rodiči ve třídě „Míček“

                      „Vánoční den“

                       Návštěva sádek

      

       Leden    Předplavecký výcvik 5x   /předškoláci/ od 8.1. do 5.2.                    

                     Beseda s rodiči předškoláků

                     Divadlo „Labutí panna“,

                                   „Kouzelná píšťalka“ 25.1. v 9 hod hod.

                     Návštěva dětí ze ZŠ

                     Hry se sněhem, bobování, stavění sněhuláků                

      

     Únor       Karneval 9.2.

                   Jarní prázdniny od 12.2. do 18.2.

                   Focení – Den matek

                           

     Březen     Divadlo 8.3. v 10.30 hod. „Jak zajíček prospal Velikonoce“

                     Dopoledne s bezpečnostními složkami - Policie ČR

                     Vynášení „Báby Zimy“ 21.3.

                     Velikonoční dílna s rodiči ve třídě „Míček“ 26.3. od 15.00 hod.

                     Velikonoce - seznámení s lidovými zvyky, zdobení vajíček

      

     Duben     Maňáskové divadlo /3 pohádky/ 2.4. v 8.45 hod.

                     Návštěva městské knihovny

                     Zhotovení čarodějnic, zdobení máje 30.4.

                      

     Květen    Fotografování

                    Dopoledne s bezpečnostními složkami

                   Třídní besídka pro rodiče

                   Loutkové divadlo „Princezna na hrášku“ 15.5. od 10.30 hod.

                   Kurz předškolák

                   Výlet

      

     Červen     Cesta za pokladem MDD

                      MDD – „Indiánské dopoledne“ 7.6. na zahradě MŠ od 9.30 hod.

                     Dopravní soutěž v Jindřichově Hradci 

                     Zahradní slavnost

                    Stezka odvahy /budoucí školáci/

                    Slavnostní rozloučení s předškoláky na radnici

                    Společná zmrzlina