•  

      PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

      

      

     Září            Schůzka s rodiči 7. 9. v 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“

     Dravci a sovy 15.9. v 10.00 hod.

     Dlouhé vycházky do podzimní přírody

      

     Říjen           Bublinková show 6.10.od 9.00 hod.

                         Vyšetření zraku 13.10. v 10.30 hod.

      Návštěva dopravního hřiště v DDMJH 7.10. a 14.10. odjezd v 8.15hod.   (předškoláci)

      

     Listopad         Divadlo 22.11. v 9.00 hod. „Kašpárek v pekle“

                             Fotografování 15.11. od 8.00 hod. ve třídě Sluníčko

                            

     Prosinec          projektový den v MŠ – „Péče o zvěř“ 1.12. a 2.12. po třídách

                             Mikulášská nadílka 5.12.

                           „Kino do škol“ film „Moře“ 8.12. od 9.00 hod./ po třídách/

                             Návštěva „Jesliček“ v Jindřichově Hradci /předškoláci/ 12.12.          

                             Vánoční dílna s rodiči ve třídě „Míček“ 13.12.

                            „Vánoční den“ 15.12.

                             Předplavecký výcvik 5x   /předškoláci/ od 19.12. do 30.1.                    

                                                                                                  /26.12. a 2.1. se neplave/

                             Návštěva sádek

      

     Leden              Beseda s rodiči předškoláků

                             Divadlo 18.1. v 8.45 hod. –3 maňáskové pohádky

                             Návštěva dětí ze ZŠ

      

     Únor              Divadlo  14.2. v 10.30 hod. „Čárymůrka“

                            Karneval 21.2.

                            Výlov rybníku

                            Focení – Den matek

                           

     Březen           Divadlo 15.3.  v 9.00 hod. „Čarodějnice z kumbálu“

                                                                       a „Dva klíče“           

                            Vynášení „Báby Zimy“ 21.3.

                            Fotografování společné a předškoláků na tablo

                            Návštěva městské knihovny

      

     Duben       Divadlo 12.4. v 10.30 hod. „O koktavé hejkalce“

                       Dopoledne s bezpečnostními složkami

                       Vánoční dílna s rodiči ve třídě „Míček“

                       Velikonoce - seznámení s lidovými zvyky, zdobení vajíček   

                       Zhotovení čarodějnic, stavění a zdobení máje 28.4.

      

     Květen      Třídní besídka pro rodiče

                       Loutkové divadlo „O kouzelném zvonu“ 16.5. od 10.30 hod.

      

     Červen       Cesta za pokladem MDD 1.6.

                        MDD – „Afrika“ 5.6. na zahradě MŠ od 9:30

                        Návštěva v ZŠ /Předškoláci/

                        Dopravní soutěž v Jindřichově Hradci  

                        Zahradní slavnost

                        Výlet

                        Stezka odvahy /předškoláci/

                        Slavnostní rozloučení s předškoláky na radnici

                        Společná zmrzlina