• PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

      

      

     Září              Schůzka s rodiči 8. 9. v 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“

     Program se zvířátky 15.9. v 10.00 hod.

     Projektový den mimo MŠ – ZOO Na Hrádečku 22.9. /třídy

                                                     „Dráček“ a „Sluníčko“

     Dlouhé vycházky do podzimní přírody

      

     Říjen            Vyšetření zraku 4.10. v 10.00 hod.

     Kino do škol“ film Stromy 6.10. od 9.00 hod./ po třídách/

     Dopoledne s bezpečnostními složkami

     -         Policie ČR 14.10. od 9.00 hod.

     Návštěva dopravního hřiště v DDMJH 1. a 5.10,(I. skupina-

     předškoláků) 8. a 12.10,(II. skupina - předškoláků) odjezd v 8:15h.

      

     Listopad          Výlov rybníku 1.11.

                             Návštěva myslivce – Péče o zvěř 19.11.

                             Fotografování 24.11.od 8.00 hod. /Ledová zima/

                            

     Prosinec          Mikulášská nadílka 3.12.

                             „Vánoční den“ 17.12.

                             Předplavecký výcvik 5x   /předškoláci/ od 20.12. do 24.1.                    

                                                                                                  /27.12. se neplave/

                              Návštěva sádek 22.12.

      

     Leden              vše zrušeno

      

     Únor               Beseda s rodiči předškoláků on line 1.2.

                            Divadlo  17.2. v 8.45 hod. 3 maňáskové pohádky

                            Výlov rybníku Velký 22.2.

                            Focení – Den matek 25.2.

                           

     Březen            Karneval 1.3.

                            Hry se sněhem, bobování, stavění sněhuláků                

                            Vynášení „Báby Zimy“ 21.3.

                            Fotografování společné a předškoláků na tablo 24.3.

                            

     Duben             Návštěva městské knihovny 5.4.

                             Divadlo 9.4. v 9.00 hod. „Jarní pohádka“

                             Velikonoční dílna s rodiči ve třídě „Míček“ 12.4.

                             Velikonoce - seznámení s lidovými  zvyky, zdobení vajíček   

                        Projektové dny ve výuce – Malování na porcelán 25.-28.4.                    

                        Výlov rybníku Obecní 29.4.

                        Zhotovení čarodějnic, stavění a zdobení máje 29.4.

      

     Květen       Loutkové divadlo „Na stříbrných horách“ a „O krásné Janičce“

                                                           9.5. od 9.00 hod.

                       Třídní besídka pro rodiče 10.5. a 12.5. od 15.00 hod. 

                       Projektové dny ve výuce – Včely 16.5.-19.5.

                       Vystoupení dětí z MŠ v KD  ke Dni matek 15.5. od 14.00 hod.

                       Loutkové divadlo „O vytrvalém princi“24.5. v 9.00

                       Projektový den mimo MŠ – ZOO Na Hrádečku 22.9.

                                                                     /třídy „Ovečky“ a „Míček“/

      

      

     Červen       Cesta za pokladem MDD 1.6.

                        MDD – „Piráti“ 3.6. na zahradě MŠ od 9:30

                        Návštěva v ZŠ 8.6. od 12.30 do 13.30 /Předškoláci/

                        Dopravní soutěž v Jindřichově Hradci 9.6. /4 zástupci za MŠ/

                        Zahradní slavnost 16.6. od 15.00 hod.

                        Výlet Zeměráj – Kovářov 22.6.odjezd v 8.00 hod.

                                                          /třídy „Dráček“, „Sluníčko“/

                        Návštěva zemědělské farmy 23.6. dopoledne

                        Stezka odvahy /předškoláci/ 23.6. od 18.00 hod.

                        Slavnostní rozloučení s předškoláky na radnici 30.6.

                        Společná zmrzlina 30.6.