• Den Země

     • Den Země jsme tradičně oslavili i na naší škole. Pro děti z 1. stupně byl připraven dopolední program – celkem 8 stanovišť zaměřených na poznávání přírody, lidského těla i osvěty k třídění odpadu. Pod vedením deváťáků děti prošly všechna stanoviště s přehledem!

      Žáci 7. tříd bravurně zrekonstruovali kontejnery na tříděný odpad, které máme rozmístěny na chodbách školy a pod vedením svých třídních učitelů k nim vytvářeli informační cedule. Ostatní žáci 2. stupně se vypravili do okolí našeho města na sběr odpadků. I jim patří velké díky!

     • Divadlo Tábor

     • V pátek 26. dubna 2024 navštívila šestá a sedmé třídy divadlo Oskara Nedbala

      Na programu bylo scénické čtení s názvem Listování MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 (USAIN BOLT)

     • Žáci 7.A a 7.B se v úterý 16. dubna vypravili do lázeňského města Třeboň

     • Počasí žákům moc nepřálo, ale náladu si zkazit nenechali, jelikož program byl nabitý zajímavými akcemi.

      Hlavní destinací byla Záchranná stanice živočichů Třeboň, ve které na žáky čekala soukromá prohlídka celé zvířecí zotavovny. Z blízka žáci mohli vidět slepou volavku, jednokřídlého netopýra, zraněného havrana, labuť s „andělským“ křídlem, husu s poškozeným zobákem, jednookou sovu a další volně žijící zvířata, která by bez záchranného týmu nepřežila. Po procházce městem a jeho blízkým okolím žáci zavítali do místního zámku, kde absolvovali komentovaný zámecký okruh – Rožmberské renesanční interiéry. Mohli tak na vlastní oči spatřit alchymistickou laboratoř, kunstkomoru a knihovnu Petra Voka, fraucimor, jídelnu a dvořanskou světnici.

     • Biologická olympiáda

     • Žáci naší školy se i letos zúčastnili Biologické olympiády R. Kůrky na SOŠEP ve Veselí n. Lužnicí a dokázali své vynikající znalosti uplatnit jak v zoologii, tak v botanice.

      Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

     • Výlet do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

     • Žáci 4. A se vypravili dne 12. března do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, aby si připomněli některé známé a některé zapomenuté dětské hry, které patří k jaru. Při komentované prohlídce velikonoční expozice se dozvěděli spoustu zajímavostí o svátcích jara a na závěr si vlastnoručně vyrobili hliněné kuličky.

     • ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

     • Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Kardašově Řečici

       

      vyhlašuje

       

      ZÁPIS

      DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

      PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

       

       

      Zápis se uskuteční 2. května 2O24

      v Mateřské škole v Kardašově Řečici,

      v době: 10.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

                      

      Pro dítě, které dosáhne do 31.8.2024 pěti let,

        je předškolní vzdělávání povinné!

       

      K zápisu si prosím přineste:

      - Kopii rodného listu dítěte

      - Občanský průkaz zákonného zástupce

      - Kartičku ZP dítěte

       

      Tiskopisy k vyplnění a další informace na

      www.zskrecice.cz

       

       

      Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy:

      www.zskrecice.cz

     • Zápis dětí do 1. třídy

     • O Z N Á M E N Í

       

      Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice oznamuje,

      že  zápis dětí do 1. třídy ZŠ

       

       pro školní rok 2024/ 2025 se uskuteční v pátek 5. 4. 2024, 13 – 16 hodin

       

       v budově základní školy v Kardašově Řečici.

      Osobní přítomnost dětí není nutná.

       

      Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné škole doručit předem či v den zápisu, neboť tiskopisy budou zaslány (EduPage, e-mail) či zveřejněny na webu školy do konce března, a to včetně podrobného postupu. Zákonní zástupci příslušné dokumenty vyplní, vytisknou, podepíší a doručí do školy (osobně, poštou, do poštovní schránky na dveřích školy). Doložit je potřeba rodný list dítěte (osobně k nahlédnutí, jinak kopie - prostá, scan, foto) – týká se pouze těch, kteří jdou k zápisu do ZŠ poprvé (nikoliv tedy dětí po odkladu, kde již kopii RL máme).

      V případě dotazů školu kontaktujte na e-mailu: reditelka@zskrecice.cz

      nebo na telefonu 734 200 924.

      Pokud zákonní zástupci nemají možnost tisku dokumentů, popř. budou žádat o odklad a potřebovat konzultaci, dostaví se osobně v den zápisu, případně si domluví jiný termín. Nejpozději však do 30.4.

      Budou-li rodiče pro dítě žádat odklad školní docházky, doloží k žádosti doporučení lékaře a doporučení pedagogicko – psychologické poradny či jiného odborného školského zařízení.

      Kritéria pro přijetí :     1. Děti ze spádového obvodu.

      2. Děti z jiného spádového obvodu, které navštěvovaly naše spádové MŠ a jejichž zákonní zástupci bezproblémově a účinně spolupracovali při výchovně vzdělávacím procesu a včas hradili poplatky za stravné.

      3. Děti z jiného spádového obvodu do naplnění kapacity (60 dětí).

       

                                                                                         Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy

      V Kardašově Řečici 5. 3. 2024

      Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy: www.zskrecice.cz

     • Výběrové řízení na pozici Vedoucí školní jídelny

     • Vedení školy vypisuje výběrové řízení na pozici:

      Vedoucí školní jídelny pro MŠ a ZŠ

      Požadujeme:

      Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (nejlépe hotelová škola, ekonomická škola). Praxe na obdobné pozici vítána, stejně tak svědomitost, pečlivost a důslednost.

      Náplň práce:

      Vedení školní jídelny, práce na PC ve stravovacím programu, registrace strávníků a provádění vyúčtování, zajišťování objednávek a nákupu potravin, měsíční závěrky, sestavování jídelních lístků, zodpovědnost za dodržování hygienických a výživových norem, zodpovědnost za sklad potravin, skladové karty, vedení malých pracovních kolektivů.

      Další důležité informace:

      • Hlavní pracovní poměr, práce střídavě na dvou pracovištích v MŠ a ZŠ
      • Jednosměnný provoz, pracovní doba od 5.30 do 14 hodin
      • Platové podmínky: 8. platová třída, plat 22 330,- až 29 520,-Kč dle délky započitatelné praxe
      • Výhody: příspěvek z FKSP na penzijní či životní pojištění, měsíční odměny z doplňkové činnosti
      • Termín nástupu 1. 7. 2024, pracovní smlouva prozatím na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou

      Přihlášky:

      Strukturovaný životopis uchazeče s kontakty doručit do 27. 3. 2024 na adresu:

      Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice, Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice nebo

      e-mailem na podatelna@zskrecice.cz.

      Uchazeči splňující podmínky budou poté telefonicky pozváni na osobní pohovor.

       

      V Kardašově Řečici 6. 3. 2024

     • 1. místo "Česko se hýbe"

     • Gratulujeme!

      Dne 17. 2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili v Jindřichově Hradci celorepublikové soutěže týmových skladeb „ Česko se hýbe.“ Obsadili 1. místo a probojovali se do republikového finále, které se bude konat v Brně.

     • Letní příměstský tábor v Kardašově Řečici

     •  

       

      Letní příměstský tábor v Kardašově Řečici

      Jazyková škola Zachová

       

      Termín konání : 29.7. – 2. 8. 2024

      Místo konání : školní družina Kardašova Řečice, oběd zajištěn ve školní jídelně, svačiny a pití připraví rodiče dětem s sebou                  

      Pro děti :od 6 – 13 let

      V časech : od 8:00 – 16:00 hod.

      Cena : 2.628,- Kč (pokud bude více jak 20 platících dětí, cena se ještě může snížit)

       

      Rodiče mohou děti přihlašovat na e-mail skola@jazykovkazachova.cz,  do kterého uvedou název táboru, jméno, příjmení a adresu dítěte, datum jeho narození, zda má dítě nějaký zdravotní problém – alergie apod. a dále kdo bude dítě po skončení vyzvedávat.                                      

       

      Téma : Time travelling

      Celý týden nás bude provázet příběh z dávné minulosti a možná i budoucnosti. Bude to napínavé, zábavné a naučné.

      Zjistíme, jak naši předci žili a staneme se svědky některých historicky významných událostí. Během týdne budeme aktivně používat angličtinu se zaměřením na komunikaci, učit se novou slovní zásobu a formou her ji procvičovat. Budeme také výtvarně tvořit a trávit čas venku pohybem.

      První část dne je navázaná na příběh, ve kterém se dozvíme zajímavé informace, naláká nás na připravené hry a dobrodružství i v angličtině.

      Druhá část je hlavně o angličtině, kdy nám příběh poskytne rozšíření slovní zásoby a ukáže nám, jak angličtinu používat v praxi tedy konverzace ve skupině. Hrajeme hry a pracujeme na společném projektu.

      Třetí část dne je příprava na odpolední dobrodružství venku. Co vše si máme připravit, abychom mohli odpoledne vyřešit záhady příběhu? Pomůže nám angličtina?

      Oběd

      Čtvrtá část probíhá venku pokud počasí dovolí a zde jsme hodně aktivní a hrajeme hry a společně přicházíme na záhady z našeho příběhu.

      Pátá část dne je vyhodnocení informací z celého dne a sestavení pro nás důležitých faktů pro posunutí se k vyřešení celého příběhu a záhady.

      Jdeme domů a těšíme se na další den.

      Úkolem lektorů je během celého týdne poskytnout studentům maximální zábavu, ale i spoustu nových informací, které dáváme do celku.Vše má přesah do dějepisu, přírodopisu, angličtiny, zeměpisu. Děti celý týden pracují na společném projektu a učí se tak vzájemné toleranci a správnému fungování ve skupině. Vše je ve zdravém soutěživém duchu.

       

       

       

     • Přírodovědný kroužek

     • Ještě před vánočními prázdninami vytvořily děti z přírodovědného kroužku nástěnku KRMELEC.Na ní se mohou žáci naší školy dozvědět, které dobroty do krmelce patří a které naopak mohou zvířátkům uškodit, jak se máme u krmelce chovat nebo která zvířátka tam můžeme spatřit.

     • Učíme se s roboty

     • Vybalování robotů

      Rozbalování a sestavování micro:bit a joysticků

      Rozbalování a sestavování robotů mBot2

      Učíme se s roboty Codey Rocky

      Codey Rocky

      mBot2 v akci

   • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE

   • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE pro obory hra na kytaru hra na zobcovou flétnu hra na housle hra na klarinet hra na klavír a hra na dechové žesťové nástroje pondělí 31.května 2021 15:00 hod. ZŠ Kardašova Řečice - hudebna Prosíme rodiče o vyplnění on-line přihlášky na webu ZUŠ - https://www.zus-jhradec.cz/prihlaska nejpozději do 21.5.2021 Jestliže se v uvedeném termínu z vážného důvodu nemůžete dostavit, domluvte si s námi individuální termín prostřednictvím telefonu /384 361 909, 774361910/, e-mailu info@zus-jhradec.cz, nebo osobně. Podmínkou otevření uvedených oborů je dostatečný počet přijatých uchazečů.