• Schůzka rodičů předškoláků

     • SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ SE USKUTEČNÍ 1. 2. 2022

      V 16 H.PŘÍTOMNA BUDE MGR. JIŘINA HAVLÍKOVÁ Z PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, DÁLE PANÍ UČITELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V KARDAŠOVĚ ŘEČICI, PLUHOVA ŽĎÁRA, ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY. ZODPOVÍME PŘÍPANÉ DOTAZY OHLEDNĚ ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD.PRO ÚČAST NA ON LINE SCHŮZCE STAČÍ KLIKNOUT NA NÍŽE UVEDENÝ ODKAZ.ÚČET NA GOOGLU URČITĚ VŠICHNI MÁTE. POKUD NE, SNADNO SI HO VYTVOŘÍTE (SVŮJ MAIL A VÁMI ZVOLENÉ HESLO).

      ODKAZ NA SCHŮZKU: https://meet.google.com/mdf-psib-wds

     • Preventivní antigenní testování a trasování

     • Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

      Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

       

      Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

       

      Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test? Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka.

      Existují dvě možnosti: Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.

      Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní? Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

       

      Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

      Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test? Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

      Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu. Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra. Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

     • Doba covidová - kdo o čem rozhoduje

     • Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření

      Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel školy ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

      Škol se týkají zejména tato mimořádná opatření MZČR:

      Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.
      Povinnost nařízena mimořádným opatřením MZČR o ochraně dýchacích cest a opatřením k testování.

      Nařízení a ukončení karentény

      Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Veškeré dotazy proto směřujte na hyieniky.

      Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí metodického pokynu hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím a přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS. Žádné mimořádné opatření nenařizuje školám kontrolovat splnění podmínek ukončení karantény.

      Vydání OČR

      V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola. Pokud je jednotlivému dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování (OČR) rozhoduje lékař, případně KHS. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný výklad na webu OSSZ.

      Pokud se obrátíte na školu, je potřeba předem zavolat, aby bylo zřejmé, pro které období má být žádost vystavena, neboť se pro jednotlivé třídy či skupiny dětí liší, a to podle data nařízení karantény.

      Distanční výuku nelze nařídit

      Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.

      Podmínky vzdělávání distančním způsobem jsou stanoveny v §184a školského zákona, který stanoví, že pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům (těm, kterým je znemožněna osobní přítomnost) vzdělávání distančním způsobem.

      Jak je to s obědy?

      Při nemoci dětí, karanténě či naopak při návratu do školy, je odhlašování a přihlašování obědů zcela v kompetenci rodičů!

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Podívejte se nebo vytiskněte Váš aktuální rozvrh. Rozvrh byl naposledy zveřejněn: 21. 1. 2022
    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

     • Je možné, že některé části stránky uvidíte pouze po přihlášení. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo" a zadejte Váš email. Pokud jste heslo ze školy ještě nedostali, vyčkejte prosím, dokud škola systém nezprovozní.
    • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE

    • ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje TALENTOVÝ PRŮZKUM NA POBOČCE KARDAŠOVA ŘEČICE pro obory hra na kytaru hra na zobcovou flétnu hra na housle hra na klarinet hra na klavír a hra na dechové žesťové nástroje pondělí 31.května 2021 15:00 hod. ZŠ Kardašova Řečice - hudebna Prosíme rodiče o vyplnění on-line přihlášky na webu ZUŠ - https://www.zus-jhradec.cz/prihlaska nejpozději do 21.5.2021 Jestliže se v uvedeném termínu z vážného důvodu nemůžete dostavit, domluvte si s námi individuální termín prostřednictvím telefonu /384 361 909, 774361910/, e-mailu info@zus-jhradec.cz, nebo osobně. Podmínkou otevření uvedených oborů je dostatečný počet přijatých uchazečů.